Historické povodně


Ve Štěpánkovicích se vyskytovaly a vyskytují povodně.

Doložené povodňové epizody: červenec 1997, červenec 2007, květen 2010, květen 2013, říjen 2020.

Kravaře a Dolní Benešov na Opavsku spláchla velká voda

15. 10. 2020 7:54

Na většině Moravy, ve Slezsku a v severovýchodní polovině Čech udeřily povodně vyvolané středečním silným deštěm. Nejvyšší povodňový stupeň platil kolem šesté ráno na 14 místech. Na dalších přibližně třech desítkách měřicích stanic dosáhla hladina druhého, tedy středního stupně povodňové aktivity v Kravařích a na Hlučínsku.

V roce 1997 – povodně z dlouhodobého deště

2009 bleskové -

V roce 2016 – bleskové povodně

2019 bleskové

V místní části Svoboda téměř každoročně bleskové povodně – vylití Oldřišovského potoka, případně voda z polí. Zde v tomto místě, na mostku přes potok, by mohlo být nainstalováno jedno měření, a v ulici Vlčoch na vtoku do zatrubnění druhé měření.