Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní komunikace II/467 směr jihozápadně do Kravař a taky pro evakuaci Bílé Břízy přes Vrbku se využívá páteřní komunikace I/46 směrem na jihozápad do Opavy.

V obci je stejnojmenná železniční zastávka ležící na trati Kravaře ve Slezsku - Chuchelná. Obcí prochází silnice 2. třídy č. 467. Obec je obsluhována pravidelnými autobusy a vlaky provozovanými v rámci Moravskoslezský dopravní integrovaný systém.

Evakuace RD zaplavených Oldřišovským p. v lokalitě Bílá Bříza bude probíhat Vrbeckou ulicí do Vrbky dále na silnici IV/ 04612 a pak páteřní silnici I/46 směrem do Opavy, nebo severně do obce Kobeřice.

V případě možného zaplavení RD bleskovou povodní, objízdné trasy budou vést místními komunikacemi a následně na páteřní silnici II/467 jihozápadním směrem do Kravař.

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území v katastru obce. Doprava se pak bude směrovat a řídit pokyny Policie ČR na určené objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP obce Štěpánkovice v POVIS

ID. objízdné trasy              Obec Název objízdné trasy Popis objízdné trasy
1648 Štěpánkovice OBJ_01_Štěpánkovice Zaplavení lokality Bílá Bříza – Vrbeckou ulici do Vrbky  dále na silnici IV/ 04612 na páteřní silnici I/46 směr Opava do evakuačních míst
1650  Štěpánkovice OBJ_02_Štěpánkovice Objízdná trasa cesta II/467 směrem do Kravař a do evakuačních míst
1655 Štěpánkovice OBJ_03_Štěpánkovice Objízdná trasa silncí II/467 směrem do evakuačního místa v Kobeřicích

 


Přehled dopravních omezení v dPP obce Štěpánkovice v POVIS

Při rozvodnění Oldřišovského p. v obci Štěpánkovice dochází  k zaplavení silničních komunikací, rozliv postihuje pouze místní komunikace v obci v lokalitě Bílá Bříza. Evakuace této lokality v případě zaplavení mostu, nepředpokládá využití jiných místních komunikací a proto se musí tato část obyvatel evakuovat severně do Vrbky.

ID. objízdné trasy              

Název omezení           

Popis omezení                                                         

Vodní tok

4856 Zákaz vjezdu na most přes Oldřišovský p. V případě zaplavení mostu do Štěpánkovic, most bude neprůjezdný a evakuace bude severně do Vrbky

Oldřišovský p. (205500002000)

 


Napojení obce na významné silniční tahy (silnice I. a II. třídy, silnice pro motorová vozidla)

Páteřní komunikace II/467  je silnicí II. třídy v Česku, která propojuje Kobeřice, Štěpánkovice a Kravaře. Tato komunikace se dále napojuje  na silnici I/56 spojující města Opava, Hlučín a dále se napojuje na dálnici D1.

D1 je nejpřímější páteřní komunikací ve směru západ – východ ČR. Jedná se o nejdelší silnici první třídy v České republice.