Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Kravaře. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Štěpánkovice, Slezská 520, 747 28 Štěpánkovice


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

Povodňová komise obce Štěpánkovice

adresa: Obec Štěpánkovice, Slezská 520, 747 28 Štěpánkovice

telefon/fax: 553 675 122;  e-mail: obec@stepankovice.cz; webwww.stepankovice.cz

poř. příjmení, jméno, titul                                    funkce v komisi adresa na pracoviště                                                 kontakt        
1. Nevřela, Jaromír předseda OÚ Štěpánkovice, Slezská 520, 747 28 Štěpánkovice 553 675 464, 721 555 462
2. Sliwka, Rostislav místopředseda OÚ Štěpánkovice, Slezská 520, 747 28 Štěpánkovice  725 657 102
3. Tomíček, Jiří

člen

CADservis s.r.o, Technologická 373/4
708 00 Ostrava - Pustkovec

603 516 232
4. Ing. Czudek, Bohuslav člen

DHL Express (Czech Republic) s.r.o., Nádražní  2967/93, 702 00  Ostrava

604 226 847 
5. Kolečkář, Jiří člen OÚ Štěpánkovice, Slezská 520, 747 28 Štěpánkovice 737 386 055
6. Ing. Feher, Vojtěch člen SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Opava 724 153 129
7. Balarin, Petr člen PF PLASTY CZ s.r.o., Masarykova 144, 747 24  Chuchelná 737 217 058
8. Peterek, Martin člen OÚ Štěpánkovice, Slezská 520, 747 28 Štěpánkovice 775 582 387