Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Kravaře. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Štěpánkovice, Slezská 520, 747 28 Štěpánkovice


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

Povodňová komise obce Štěpánkovice

adresa: Obec Štěpánkovice, Slezská 520, 747 28 Štěpánkovice

telefon/fax: 553 675 122;  e-mail: obec@stepankovice.cz; webwww.stepankovice.cz

poř. příjmení, jméno, titul                                    funkce v komisi adresa na pracoviště                                                 kontakt        
1. Kolečkář, Jiří předseda OÚ Štěpánkovice, Slezská 520, 747 28 Štěpánkovice 553 675 464, 737 386 055
2. Lasák, Lubomír místopředseda OÚ Štěpánkovice, Slezská 520, 747 28 Štěpánkovice 775 912 789
3. Ing. Czudek, Bohuslav člen OÚ Štěpánkovice, Slezská 520, 747 28 Štěpánkovice 604 226 847
3. Sliwka, Rostislav místopředseda OÚ Štěpánkovice, Slezská 520, 747 28 Štěpánkovice  725 657 102
4. Tomíček, Jiří

člen

CADservis s.r.o, Technologická 373/4
708 00 Ostrava - Pustkovec

603 516 232
5.  Peterek, Martin člen

OÚ Štěpánkovice, Slezská 520, 747 28 Štěpánkovice

 775 582 387
  Pracovní skupina PK Štěpánkovice    
  Kolečkář, Jiří vedoucí štábu OÚ Štěpánkovice, Slezská 520, 747 28 Štěpánkovice 553 675 464, 737 386 055
   Lasák, Lubomír zástupce VŠ OÚ Štěpánkovice, Slezská 520, 747 28 Štěpánkovice  775 912 789
 6. Ing. Feher, Vojtěch člen SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Opava 724 153 129
7. Balarin, Petr člen PF PLASTY CZ s.r.o., Masarykova 144, 747 24  Chuchelná 737 217 058
   Sliwka, Rostislav člen OÚ Štěpánkovice, Slezská 520, 747 28 Štěpánkovice 725 657 102
8. Langer, Norbert člen   604 948 958
9. Slivka, Rudolf člen   724 180 669
  Peterek, Martin člen   775 582 387
10. Chudobová, Martina zapisovatelka   728 015 017