Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Povodí Odry, s.p. ředitelství podniku, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava

Tel.: 596 657 111, Fax: 596 612 666       www.pod.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava - tel.: 596 612 222

Přímý výkon správy toků: Povodí Odry, s. p. - závod 1 Opava, provoz Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava

tel.: 572 532 687, 572 552 716-17, fax: 572 540 808


Vodoprávní úřad

Město Kravaře

Budova úřaduNáměstí 43
747 21 Kravaře

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Oddělení životního prostředí, VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

 

Osoba

Oddělení životního prostředí – vodoprávní úřad

Kontaktní spojení

HEIDER Radim, Ing.

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí - úsek životního prostředí

Telefon: 553777919

JOSEFUS Jakub, Ing

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí - vedoucí odboru
 

Telefon: 553 777 913 vystavba@kravare.cz

NOVÁKOVÁ Pavla, Ing.

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí - úsek životního prostředí

Telefon: 553 777 920

WRANOVÁ Hana, Ing.

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí - úsek životního prostředí

Telefon: 553 777 921


Český hydrometerologický ústav

Na Šabatce 2050/17

143 06 Praha 412-Komořany

ústředna: 244 031 111

 

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Oddělení hydrologie

K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba

Tel: 596 900 237