Štěpánka

Délka toku

Lv = 11.756 km

Číslo hydrologického pořadí:

2-02-03-0170      

ID toku DIBAVOD

203 600 000 100

ID toku CEVT

10 216 249

Průměrný (roční) průtok

Q = 5,6 m3/s  u ústí s Opustou

Pramen

Ve Štěpánkovicích ve výšce 258 m n. m.

Protéká katastr. územím obcí

Štěpánkovice, Kravaře, Zábřeh, Dolní Benešov,

Ústí 

do Opusty v Dolním Benešově ve výšce 220 m n. m.

Správa vodního toku

Povodí Odry s.p. - Ostrava

Průběh toku Štěpánky

Hydrologické pořadí               2-02-03-0170            ID Dibavod: 203 600 000 100        ID CEVT: 10 216 249 

Štěpánka je pravostranný přítok Opusty do které ústí po svých 11,8 ř.km od Štěpánkovic u Dolního Benešova. Pramení na jižním okraji Štěpánkovic a směřuje nejprve k jihu ke Kravařím, kde protéká zatrubněním a poté se obrací na východ a teče podél řeky Opavy kolem Zábřehu až k Dolnímu Benešovy, kde se její recipient Opusta (od Bolatic) vlévá zleva do řeky Opavy. Správcem vodního toku je Povodí Odry s.p. - Ostrava.

Albertovecká příkopa

Hydrologické pořadí               2-04-01-0080           ID Dibavod: 205 470 000 100     ID CEVT: 10 210 034

obtéká Albertovec (část Štěpánkovic ze západu) Pramení Na albertoveckém v nadmořské výšce 264 m n.m. , směřuje na sever ke Kobeřicím, kde se zprava vlévá do Bílé Vody (Oldřišovského potoku).  Správcem vodního toku je Povodí Odry s.p. - Ostrava.

Bílá Voda (Oldřišovský potok)

Hydrologické pořadí               2-04-01-0070          ID Dibavod: 205 460 000 100      ID CEVT: 10 100 296

 je potok v Moravskoslezském kraji, levostranný přítok řeky Opava. Délka toku činí přibližně 11,7 km. Plocha povodí měří 22,9 km². Chlebičovský potok pramení nad Chlebičovem  v nadmořské výšce kolem 230 m; celý svůj následující běh pak směřuje k jihovýchodu.  Protéká ještě částí obce Štěpánkovice, a po necelých dvanácti kilometrech toku se v nadmořské výšce zhruba 124 m u Štěpánkovice vlévá zleva do řeky Opavy, která vody potoku unáší dál do Odry. Správcem vodního toku je Povodí Odry s.p. - Ostrava.

Další bezejmenné toky v katastru obce Štěpánkovice

  • bezejmenný pravostranný přítok Bílé Vody:  Identifikátor toku: 205 460 001 400  ID toku (CEVT): 10 210 849

soutok je ve Svobodě a Bílé Bříze

  • bezejmenný pravostranný přítok Albertovecké příkopy: Identifikátor toku 205 470 000 200  ID toku (CEVT): 10 210 156 soutok je v Albertovci

 

Vodní toky v katastru obce Štěpánkovice - mapa