E.7. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů kategorie  C na tocích protékajících Štěpánkovicemi. Obsahují především informace o umístění profilu a vodní stavy odpovídající jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

 

Hlásný profil kategorie C : ev.li KRA HL C3 - Kravaře - Štěpánka
 

                                            Sudice - Bílá Voda - Oldřišovský potok: ev.li C-SUD HL


Nejsou vybaveny elektronickým snímačem stavů hladin (s dálkovým přenosem informací), ani neodesílají varovnou SMS a ani nemají limnigrafickou lať.