Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce


V katastrálním území Štěpánkovic nejsou vodní toky se stanoveným záplavovým územím.

Vodní toky jsou bez výraznějších inundaci do zastavěných částí obce a není měření hladin automatizovanými čidly v hlásných profilech.


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Štěpánkovice jsou na webovou aplikaci dPP Štěpánkovice zařazeny:

SRS 1. Borová-POD, 2. Chuchelná-ČHMÚ, 3. Opava-POD, 4. Opava - Otice - ČHMÚ a 5. Štěpánkovice - Agro-Land s.r.o

Vodočty kategorie C

ID HP C POVIS Stav hladiny graf měření on-  line        Vodní tok ř.km

SPA

I

SPA

II

SPA

III

Evidenční list   HP      Obec    Poloha  

KRA_HL3

Štěpánka-nemá-měření-online Štěpánka 9.000 70 90 110 ev. list profilu Kravaře - vpust do zatrubnění Kravaře - vpust   
C SUD-HL Bílá voda (Oldřišovský p.) nemá měření-online Bílá voda (Oldřišovský p.) 1.570 130 170 210 ev. list profilu Sudice - Hlásný profil na propustku u domu č.p. 100.  Sudice - propustek

 

 

 

 

 

 

Hladinoměry přiřazené k dPP obce Štěpánkovice v POVIS

Poř. Id. sráž. stanice Název stanice Provozovatel On-line měření Obec Poloha
1 POD_BORO Borová Povodí Odry, s.p. graf Bolatice mapa
2 CHMU_37680603 Chuchelná ČHMÚ Ostrava graf Chuchelná mapa
3 POD_OPAV  Opava Povodí Odry, s.p.   graf město Opava mapa
CHMU_307421 Opava - Otice ČHMÚ Ostrava graf Otice mapa 
5 SRS - Štěpánkovice Štěpánkovice - Agro Land Agro s.r.o graf Štěpánkovice mapa

 

 

 

 

 

 

 


Hlásné profily přiřazené k dPP Štěpánkovice v POVIS
Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Štěpánkovice v POVIS